top of page
Även om läget avseende pandemin har blivit mycket bättre, som skönt är - så finns den tyvärr fortfarande kvar, med nya fall varje vecka - så fortsätt vara försiktiga - för allas skull.

Even though the situation regarding the pandemic has improved a lot, which is nice - unfortunately it is still there, with new cases every week - so continue to be careful - for everyone's sake.

Obwohl sich die Situation bezüglich der Pandemie sehr verbessert hat, was schön ist - leider gibt es immer noch Fälle, jede Woche neue Fälle - also weiterhin vorsichtig sein - zum Wohle aller.

 
Hjälp_oss_att_stoppa.jpg
bottom of page