top of page

100 SEK

      /

11 EURO

Betalning

Samma låga dygnspris för 7e året!

150 SEK

     /

16 EURO

50 SEK

     /

5 EURO

Tömning.jpg

           PayPal / Kort

Pay day fee/Pay Tag Gebühr/

Payer les frais de jour

The vehicle numbers

/Fahrzeugnummern

/le nombre de véhicules

Swish

Pay/zahlen/payer

SMS- betalningWorks only with Swedish telephone subscription!

Funktioniert nur mit Schwedisch telefonabonnement!

 

      

Sms-betalning fungerar ifrån alla mobilmodeller som har sms-funktion, och med svenskt telefonabonnemang.

Du skriver in enligt något av de två röda exemplen nedan  (ex: Ställplats 100 ABC123), och sms:ar till 72456. Du får därefter bekräftelse sms tillbaka att betalningen gått igenom. 

     

    För husbilsplats 1 dygn utan el,   sms:a:

    STÄLLPLATS 100  ditt fordonets reg-nr   

    För husbilsplats 1 dygn inkl el,   sms:a:

    STÄLLPLATS 150  + ditt fordonets reg-nr   

    För tömning av latrin / gråvatten.   sms:a:

    TÖMNINGSAVGIFT 50 + reg-nr

                   

                       

                          till nr 72456

                         

              

 

 Kontantbetalning / Cash payment/
Barzahlung / Paiement en espèces
Covid19 kortbetalningar.jpg

*Möjlighet till detta finns till vänster om grillplatsen!  *This capability is to the left of the barbecue area!

*Diese fähigkeit ist auf der linken Seite von dem      grillplatz!  

*Cette capacité est à gauche de la zone de barbecue!

Godkänd_valuta_SEK_EURO.jpg

BG 759-3650

IBAN: SE8880000829909642579891

BIC (8 tecken): SWEDSESS

BIC (11 tecken): SWEDSESSXXX

I priserna ingår
moms med 12 %.

bottom of page