100 SEK

      /

11 EURO

Betalning

150 SEK

     /

16 EURO

          PayPal / Kort

Pay day fee/Pay Tag Gebühr/

Payer les frais de jour

The vehicle numbers/Fahrzeugnummern/

le nombre de véhicules

Swish

Pay/zahlen/payer

SMS- betalning

Works only with Swedish telephone subscription!

Funktioniert nur mit Schwedisch telefonabonnement!

 

      

Sms-betalning fungerar ifrån alla mobilmodeller som har sms-funktion, och med svenskt telefonabonnemang.

Du skriver in enligt något av de två röda exemplen nedan  (ex: Ställplats 100 ABC123), och sms:ar till 72456. Du får därefter bekräftelse sms tillbaka att betalningen gått igenom. 

     

För husbilsplats 1 dygn utan el,   sms:a:

STÄLLPLATS 100  ditt fordonets reg-nr   

För husbilsplats 1 dygn inkl el,   sms:a:

STÄLLPLATS 150  + ditt fordonets reg-nr   

 

                    till nr 72456

                         

              

 

.

Om du är medlem i CC har du 15% rabatt: 85kr  resp 128 kr - Glöm då inte att skriva ditt medlemsnummer !

  SEK / EURO
Kontantbetalning / Cash payment
/ Barzahlung / Paiement en espèces
*Möjlighet till detta finns ovanför grillplatsen!      
*This capability is above the barbecue area!
*Diese fähigkeit ist über dem grillplatz!  
*Cette capacité est au-dessus de la zone de barbecue!
Respektera / Respekt / Respect
Från 1 Juli 2017 är följande gamla svenska sedlar och mynt ogiltiga och ersatta med nya:
From 1 July 2017 the following old swedish money invalid and replaced with new ones:
Ab dem 1. Juli 2017 die folgenden alte schwedische geld ungültig und mit neuen ersetzt:
A partir du 1er Juillet, 2017, sont de l'argent suite vieux suédois invalide et remplacé par un nouveau
 
 
 
   
 
     
 

I priserna ingår moms med 12 %.